top of page
Maledivy a jejich atoly

Maledivy a jejich atoly

Maledivy se nachází v Indickém oceánu severozápadně od Srí Lanky a leží na rovníku. Rozkládají se na více jak 90 000 km2, a to ve dvou řadách přírodních atolů, kterými rovník, mezi atoly Suvadiva a Addu, prochází. 99% Malediv se skládá z moře, a to "1%" tvoří 1196 korálových ostrovů, které jsou seskupeny do 26 přírodních atolů. Oficiálně a administrativně jsou maledivské atoly rozděleny do 20 atolů. Atoly jsou něco jako byly naše kraje. Každý atol má své "krajské město".

Od roku 2014 bohužel atoly a celé Maledivy mění svou tvář a počet ostrovů, a to nesmyslnou výstavbou umělých ostrovů, které slouží jako resorty s turistickými letovisky. Zamysleme se. Kdo chce dovolenou strávit na falešném ostrově, když je kolem tolik nádherných přírodních ostrovů?!

Maledivské atoly jsou oficiálně a administrativně rozděleny do 20 atolů

1.   Thiladhunmathi Uthuruburi - Haa Alifu Atoll - Haa Alif atol

2.   Thiladhunmathi Dhekunuburi - Haa Dhaalu Atoll - Haa Dhaalu atol

3.   Miladhunmadulu Uthuruburi - Shaviyani Atoll - Shaviyani atol

4.   Miladhunmadulu Dhekunuburi - Noonu Atoll - Noonu atol

5.   Maalhosmadulu Uthuruburi - Raa Atoll - Raa atol

6.   Faadhippolhu - Lhaviyani Atoll - Lhaviyani atol

7.   Maalhosmadulu Dhekunuburi - Baa Atoll - Baa atol / Goidhoo atol aneb Goifulhafehendhu aneb Horsburgh

8.   Male’ Atholhu - Kaafu Atoll - Kaafu atol - Male atol - severní Male atol - jižní Male atol

9.   Ari Atholhu Uthuruburi - Alifu Alifu Atoll - Alif Alif atol - severní Ari atol

10. Ari Atholhu Dhekunuburi - Alifu Dhaalu Atoll - Alif Dhaal atol - jižní Ari atol

11. Felidhe Atholhu - Vaavu Atoll - Vaavu atol

12. Mulaku Atholhu - Meemu Atoll - Meemu atol

13. Nilandhe Atholhu Uthuruburi - Faafu Atoll - Faafu atol

14. Nilandhe Atholhu Dhekunuburi - Dhaalu Atoll - Dhaalu atol

15. Kolhumadulu - Thaa Atoll - Thaa atol

16. Hahdhunmathi - Laamu Atoll - Laamu atol

17. Huvadhu Atholhu Uthuruburi - Gaafu Alifu Atoll - Gaafu Alifu atol - Huvadhu atol

18. Huvadhu Atholhu Dhekunuburi - Gaafu Dhaalu Atoll - Gaafu Dhaalu atol - Huvadhu atol

19. Fuvahmulah - Gnaviyani Atoll - Gnaviyani atol

20. Addu Atholhu - Seenu Atoll - Seenu atol - Addu City

Co je atol

Atol je seskupení ostrovů v tropickém moři. Skládá se z kruhovitého, prstencového útvaru, který je lemovaný korálovým útesem, který obklopuje laguna. Na těchto útesech je většinou bohatý podmořský život.

Každý maledivský atol je tvořen z korálového útesu a je obepínán lagunou s hlubokými kanály, které rozdělují útesy. Řetězce ostrovů jsou tvořeny do kruhů a vypadají jako prsteny, čímž jsou naprosto jedinečné. Každý ostrov má svůj vlastní útes a lagunu s velkým množstvím podvodních stvoření a živých korálů. Útesy chrání ostrovy před větrem a vlnami z rozlehlého oceánu. Je téměř nemožné proplout těmito útesy a kanály bez navigace a dostatečných informací. Obyvatelé ostrovů jsou rozptýleni po všech atolech. Na Maledivách je 199 obydlených ostrovů a +- 150 dalších ostrovů, které jsou koncipovány jako turistická letoviska. Zbytek ostrovů je neobývaných nebo jsou použity k zemědělství a za dalšími účely obživy.

Vznik atolu

Atoly vznikají postupnou přeměnou podmořských sopek. Jsou-li erupce dost silné nebo opakované, ze dna oceánu se vynoří sopečné kužely, které vznikly z mořských sopek. Sopky se mohou vlivem tektonických desek pomalu posouvat a v místech původního epicentra se tak mohou postupně tvořit nové sopečné ostrovy a nová souostroví. Nezbytnou podmínkou pro vznik atolu je také teplá a čistá voda. Korály rostou jen mezi 30° rovnoběžek. Pouze za těchto podmínek se kolem vyhaslých sopek začnou tvořit korálové útesy, které lemují celé pobřeží. Eroze a pokles geologického podloží způsobují, že se sopečný kužel začne rozpadat a pomalu se potápí zpět do oceánu. Korálový útes se naopak, v případě dostatku světla, rozrůstá a stále více se přibližuje k mořské hladině. Takto postupně vznikají bariérové útesy. Časem původní sopečné ostrovy úplně zmizí pod vodou a nad mořskou hladinou zůstává viditelný pouze korálový prstenec – atol, který uzavírá mořskou lagunu. Tyto procesy trvají několik milionů let a atoly tak nikdy nejsou konečnou fází. Postupně se totiž rozpadají a potápí i korálové ostrovy a po čase i ty zmizí pod hladinou oceánu. Jednou se ale opět objeví na jiném místě.

Původ slova "atol"

Slovo "Atol" pochází z Dhivehi (Indo-Aryan jazyk používaný na Maledivách). Původní slovo je "atholhu" v Dhivehi (maledivštině): އަތޮޅު a znamená administrativní rozdělení. První anglický záznam o atolech je dokumentován v roce 1625, jmenoval se "Atollon" a vytvořil jej Charles Darwin.

© Úvodní fotografie atolu je má vlastní.

bottom of page