top of page
Cestovní pojištění Maledivy

Cestovní pojištění i pojištění storna zájezdu nebo pobytu jsou dnes důležitou součástí každé dovolené a každé cesty za mezinárodní hranice a hranice všedních dnů. Nikdy na to nezapomínejte. CK other way holiday spolupracuje s ERV Evropskou pojišťovnou, specialisty na cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu a je tak možné u nás zakoupit níže uvedené balíčky. U této pojišťovny máme složen finanční deposit a jsme u ní také pojištěni proti úpadku a odpovědnosti za škodu

Maledivy jsou velmi specifickou destinací, a to proto, že se jedná o malé ostrovy, mezi nimiž se cestuje různými druhy lodí, hydroplány a letadly. Státní zdravotnictví není na dobré úrovní, a to soukromé je velmi drahé. Z osobních zkušeností za mnoho let vím, že je při cestování na Maledivy, cestovní pojištění i pojištění storna opravdu důležité. Nikdy nevíte, co se může stát. Moře je zrádné a choroby nám nesdělují, kdy se na nás chystají.  

Osobně jsem při mých cestách a dlouhodobém pobytu na Maledivách pojištěna hned 3 krát. Sjednávám si extra cestovní pojištění, jsem pojištěna na platebních kartách (nikdy bych na ně ale nespoléhala) a také jsem ze zákona pojištěna na Maledivách přes naši maledivskou firmu u důvodu mého business víza. V případě, že by se mi něco stalo, čerpala bych z pojištění, které si sjednávám extra v České republice.

Specifickou destinací je také Srí Lanka anebo Spojené arabské emiráty. Na Srí Lance je zdravotnictví lepší než na Maledivách, ale poměrně drahé. Ve Spojených arabských emirátech je zdravotnictví velmi kvalitní, ale opravdu velmi drahé. Stejně tak, jako na Maledivách tady budete cestovat různými dopravními prostředky, a to znamená, že nikdy nevíte, co se může přihodit. 

Cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu a pojištění CK proti úpadku

ERV Evropská pojišťovna.jpg

Druhy cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny a jaké vybrat

ERV Evropská pojišťovna od 1. listopadu změnila nabídku pojištění a rozšířila své služby. Kompletní info naleznete na webu pojišťovny. Náš článek o novém pojištění bude aktualizován již brzy. 

Nové cestovní pojištění a pojištění storna řešící problémy spojené s COVID-19

Nově přichází ERV Evropská pojišťovna s komplexním řešením problémů spojených s onemocněním COVID-19 u produktů Sbaleno a MultiTrip.

 

Pojištění se neomezuje pouze na výlohy na léčení v zahraničí, ale platí i při nutnosti zrušení cesty z důvodu onemocnění COVID-19. Pojištění pomůže, i když se klient nemůže vrátit ze zahraničí v původně plánovaném termínu z důvodu umístění do karantény.

 

Léčebné výlohy

  • výlohy na léčení COVID-19, v rámci akutního onemocnění v zahraničí, jsou nově standardní součástí pojištění Sbaleno a MultiTrip

 

Storno

  • zrušení cesty z důvodu onemocnění COVID-19 u pojištěných osob je nově standardní součásti produktů Storno, Storno Plus nebo MultiTrip

  • pojištění StornoPlus se nově rozšiřuje v souvislosti s COVID-19 i pro případ, kdy klient na začátku své dovolené (ještě v ČR) nesplní neočekávaně a nezaviněně zdravotní podmínky pro vycestování (kontrola na letišti apod.)

 

Znemožnění návratu

  • toto riziko je možné nově připojistit

  • klientům uhradíme, v případě jejich umístění do karantény, mimořádné doložené náklady na náhradní ubytování a pozdější zpáteční cestu zpět do ČR až do výše uvedeného limitu pojistného plnění

  • klientova spoluúčast v případě znemožnění návratu činí 20 %

 

K produktům Sbaleno může klient nově využít připojištění ERV Extra, které nahrazuje původní balíček ERV Plus, kde navíc kromě již známých rizik získá i právě pojištění znemožnění návratu.

 

K produktům MultiTrip si nově může klient sjednat připojištění ERV COVID, které se vztahuje právě na sekci znemožnění návratu.

Pozor, pojištění se nevztahuje na testy!!! V případě, že vám testy přikáže místní vláda, měla by je zaplatit místní vláda, a to ať česká nebo maledivská nebo jakákoliv jiná. Všichni to ale známe, jak vlády rády něco někomu platí. Testy si hold budete muset zaplatit z vlastní kapsy.

Pojištění storna zájezdu od ERV Evropské pojišťovny

Pojištění storna zájezdu se dle mého názoru vyplatí opravdu všem. Dovolená v exotických destinací jako jsou Maledivy, Srí Lanka nebo Spojené arabské emiráty rozhodně nestojí pár korun a většinou se nakupuje poměrně dlouho dopředu. Nikdy nevíte, co se do té doby, než na dovolenou odcestujete, může stát. Můžete, nedejbože vy nebo vaše děti onemocnět závažnou chorobou, přijít o zaměstnání, mít vytopený byt apod. Viz výše. Několik případů se stornem dovolené jsme tu různých důvodů již měli a vždy se jednalo o zdravotní problémy osob různých věkových kategorií. 

V případě nutnosti zrušit zájezd, si od naší cestovní kanceláře vyžádáte storno fakturu a zrušení zájezdu nahlásíte pojišťovně. Budete k tomu potřebovat cestovní smlouvu, storno fakturu, potvrzení s důvodem zrušení cesty (lékařská zpráva, policejní protokol atd.), číslo pojistné smlouvy a číslo účtu, na který si přejete zaslat peníze od pojišťovny.   

Náš tip: Cestovní pojištění a pojištění storna

Všechny balíčky pojištění mají dostatečné pojistné limity pro všechny výše uvedené události. 

Pojištění storna zájezdu vs. Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Denně se setkáváme s tím, že klient vůbec netuší, jaký je rozdíl mezi „pojištěním storna zájezdu“, které si platí klient a mezi „pojištěním CK proti úpadku“, které platí cestovka. Pojďme si tedy tento rozdíl mezi pojištěním storna zájezdu a pojištěním cestovní kanceláře z důvodu krachu vysvětlit.

Zrušení zájezdu z důvodů na straně zákazníka aneb Pojištění storna zájezdu

Denně se setkáváme s tím, že klient vůbec netuší, jaký je rozdíl mezi „pojištěním storna zájezdu“, které si platí klient a mezi „pojištěním CK proti úpadku“, které platí cestovka. Pojďme si tedy tento rozdíl mezi pojištěním storna zájezdu a pojištěním cestovní kanceláře z důvodu krachu vysvětlit.

Zrušení zájezdu z důvodů krachu cestovní kanceláře (CK) aneb Pojištění proti úpadku CK

Pro případ, že se cestovní kancelář dostane do natolik vážných ekonomických problémů, že je nucena podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, existuje zákonné pojištění na ochranu klientů. Cestovní kancelář má ze zákona povinnost mít sjednáno pojištění pro případ úpadku CK. Na základě tohoto pojištění vzniká klientům právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do vlasti, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Jinak řečeno, z pojištění proti úpadku se plní závazky vůči klientům, kteří sice dovolenou předem zaplatili, ale kvůli krachu cestovky na ni neodcestovali, anebo se zajišťuje návrat domů pro ty klienty, které zkrachovalá cestovka nechala bez pomoci v zahraničí.

Interní kontrolní mechanizmy pojišťovny zajišťují, aby limit pojistného plnění pokrýval závazky vůči klientům CK v plné výši. Udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky klientů, je zároveň zákonná povinnost pro CK. Pokud by z důvodů porušení uvedených povinností došlo k tzv. podpojištění, garanční fond představuje dozajišťovací mechanismus pro případ, kdy limit pojištění CK nepostačuje na pokrytí jejích závazků vůči zákazníkům.

Klientům se doporučuje před uzavřením smlouvy o zájezdu ověřit pojištění CK pro případ úpadku. Ministerstvo pro místní rozvoj vede aktualizovaný seznam cestovních kanceláří dostupný na webových stránkách ministerstva.

Závěrem je tedy možné konstatovat, že v případě krachu cestovky je klient vždy a v plné výši odškodněn. V žádném případě se ale toto pojištění nevztahuje na zrušení zájezdu z důvodů na straně zákazníka.

Co dělat v případě komplikací při dovolené, když jste uzavřeli pojištění

V případě, že během vaší dovolené na Maledivách, na Srí Lance nebo ve Spojených arabských emirátech nebo cestou, nastaly zdravotní nebo jiné problémy a vaše životy nejsou v ohrožení, vždy nejprve kontaktujte asistenční službu na tel.: +420 221 860 606, která je v češtině a k dispozici 24/7. Operátor nebo operátorka s vámi problém zkonzultuje, poradí vhodného lékaře nebo zdravotnické či jiné centrum a další kroky. ERV Evropská pojišťovna velmi hodně dbá na zdravotní péči a pracuje pouze s prověřenými lékaři a lékařskými centry po celém světě, které pravidelně prověřuje. Samozřejmostí je také kontaktovat naši cestovní kancelář. V případě ohrožení života okamžitě volejte místní záchrannou službu a patřičné orgány!

 

Ať se vám během dovolené přihodí cokoliv, vždy je nutné mít na vše potvrzení, jako je lékařská zpráva, policejní protokol, potvrzení od hotelu, faktura atd. Dobré je pořídit také fotografie. Bez patřičných dokumentů, které prokazují, že došlo ke škodě, nebudete mít nárok na pojistné plnění.

 

Nejjednodušší cestou, jak nahlásit škodu, je vyplnit online formulář. Není nutné jej vyplňovat hned, po způsobené škodě, stačí jej vyplnit až po návratu z vaší dovolené. Potřebovat k tomu budete naskenované nebo čitelně vyfocené doklady a účtenky (cestovní smlouva, lékařská zpráva, policejní protokol, účtenky atd.) týkající se škody, číslo pojistné smlouvy a číslo účtu, na který si přejete zaslat peníze od pojišťovny, která vše obvykle vyřídí do 7 pracovních dnů.

Evropský průkaz pojištěnce a Pojištění na platební kartě

Pořád si říkáte, proč kupovat drahé cestovní pojištění, když máte modrou kartičku „Evropský průkaz pojištěnce“ anebo pojištění na platební kartě? Toto pojištění vám pro cesty mimo Evropu rozhodně stačit nebude. Evropský průkaz pojištěnce je platný pouze ve státních zařízeních v Evropě nikoliv v Asii či jiných světadílech. 

Pojištění, které je na platební kartě je pouze doplňkové a limity pojistného plnění nebývají dostačující. Ve většině případech budete muset hradit část nákladů kvůli spoluúčasti. Často zde chybí pojištění odpovědnosti za škodu, zavazadel nebo storna zájezdu. Pojištění se také nemusí vztahovat na celou rodinu anebo mohou být limity odlišné. Před každou cestou kamkoliv si vždy ověřte, co vaše pojištění na platební kartě obsahuje.

8 důvodů proč mít cestovní pojištění a pojištění storno zájezdu

Pořád vám vrtá hlavou, proč byste si pojištění měli sjednávat? Dobrá, uvedu pár důvodů a nepříjemných situací, které vás během nebo před vaší vysněnou dovolenou mohou potkat:

 

1) Zdravotní problémy. Placená návštěva lékaře, hospitalizace nebo nákup léků v lékárně na Maledivách, Srí Lance i v SAE by vás přišly sakra draho. Léky tu jsou 3x tak drahé než u nás.

2) Přiletěli jste do destinace a kufry nikde, co teď? Je potřeba nakoupit náhradní oblečení, hygienické potřeba a další nezbytné věci, i tyto náklady vám pojišťovna proplatí. V případě, že dle vlastního výběru poletíte s nízkonákladovými aerolinkami, riziko ztráty nebo nedoručení zavazadel včas je poměrně velké. Zkušeností s tím máme dost.

 

3) Někoho neúmyslně zraníte. Např. při skoku do bazénu, šnorchlování nebo vodních sportech.

 

4) V hotelu neúmyslně poškodíte nebo zničíte vybavení pokoje. Říkáte si, že nejste výtržníci a proč že byste měli ničit vybavení pokoje? A co když na Maledivách budete trávit líbánky a při divokých postelových hrátkách shodíte lampičku z nočního stolku a na koberec vylijete červené víno? Kdo škodu zaplatí? A co taková spadlá sklenička do umyvadla? Nejedno umyvadlo jsem už viděla takhle prasknout. Katastrofy a nečekané náhody vás mohou přepadnout kdekoliv a kdykoliv, a to i na Srí Lance nebo ve Spojených arabských emirátech.

 

5) Co když si vás někdo vytipuje a z pokoje vám ukradne osobní věci? Např. elektroniku, šperky nebo peníze.

 

6) Co když se zraníte a budete mít po úrazu v zahraničí trvalé následky? Ztratíte práci...

7) A co když, nechci nic přivolávat, ale skoro každý měsíc se na Maledivách někdo utopí, někdo z vás zemře. Repatriace aneb převoz těla zpět domů není žádnou levou záležitostí.

8) Na dovolenou jste ještě neodletěli, ale někdo těžce onemocněl a nemůže odcestovat, zemře anebo přijdou povodně, které zcela zničí váš dům, vyhoříte, vyhodí vás z práce a podobně. Tady se pojištění storna zájezdu bude hodit zaručeně.

Proč si vybrat ERV Evropskou pojišťovnu?

Dle mého názoru je ERV Evropská pojišťovna jediným specialistou na cestovní pojištění a pojištění storna na českém trhu. Každoročně pojistí kolem milionu klientů, což je poměrně slušné číslo.

 

Osobně mám s touto pojišťovnou zkušenosti také jako cestovní kancelář, tedy jako společnost se společností. Po zkušenostech se všemi 6ti pojišťovnami působícími na českém trhu, které pojišťují cestovní kanceláře proti úpadku, mohu říct, že je ERV Evropská pojišťovna opravdovou špičkou na trhu. Profesionální, rychlé, stručné a jasné jednání. other way holiday je opravdu šťastná za to, a je to pro ni čest, že může být pojištěna u těch nejlepších na českém trhu.   

V nabídkách našich zájezdů je cestovní pojištění a pojištění storna nabízeno jako volitelné. V případě zájmu o pojištění nás stačí informovat e-mailem při potvrzení zájezdu.

Všem přeji parádní cestování s námi, hladký průběh dovolené a návraty bez komplikací!

Lucie & tým "other way holiday"

bottom of page